POPIÓŁ LOTNY DO BETONU WG NORMY PN-EN 450-1

Popiół lotny do betonu zgodny z normą     PN-EN 450-1 dostarczany przez naszą firmę to produkt powstający w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrociepłowni, który jest uznanym dodatkiem do wytwarzania betonów i mieszanek betonowych.

 

Najważniejsze argumenty potwierdzające przydatność stosowania popiołu jako dodatku do betonu:

  • poprawa urabialności betonu
  • poprawa szczelności struktury
  • obniżenie ciepła hydratacji
  • podwyższenie odporności na agresję chemiczną
  • udział popiołu w reakcjach wiązania cementu
  • wyższa wytrzymałość betonu w długich okresach czasu
  • obniżenie kosztów produkcji mieszanki betonowej.

 

Zasadniczą zaletą lotnych popiołów są ich właściwości pucolanowe, czyli zdolności do wiązania w połączeniu z wodą ze związkami wapniowymi. Przejawia je przede wszystkim amorficzna krzemionka SiO2 znajdująca się w szklistej części popiołu. Te cechy czynią ją wartościowym składnikiem cementów i betonów, równoważnym kruszywom mineralnym, a często przewyższającym je zaletami. Zastosowanie lotnych popiołów przyczyniło się do powstania kilku nowych gatunków cementu, a wymagania jakościowe dla popiołów w przemyśle cementowym określa norma PN-EN 450.

Dane teleadresowe

BOLSTER Sp. z o.o.

Gen.J.Hallera 9A 22

07-410 Ostrołęka

 

Telefon: +48 603 752 486; +48 608 641 031

e-mail: bolster01@gmail.com

 

Skontaktuj się poprzez formularz kontaktowy

Aktualności

Wprowadzamy na rynek nowe produkty!
  STABIGRUNT - spoiwo drogowe stosowane w drogownictwie.